Karta / Map

Kopparberg ligger i Ljusnarsbergs Kommun, norra Örebro Län.